Förbigå menyn
Radhus

Rad- och våningshustomterna

Rad- och våningshustomterna utlyses för ansökan årligen i oktober-november och de tomter som blir kvar kan fritt sökas till slutet av augusti.

Kontinuerlig ansökan om rad- och våningshustomter

Vasa stad anslår att ansökas om rad- och våningshustomter.

Ifyllda ansökningar returneras till:
Fastighetssektorn
Kyrkoesplanaden 26 A (II-våningen)
PB 2, 65101 Vasa

Tekniska nämnden besluter om tomtreserveringarna.

Tomterna ansöks med ansökningsblankett eller via eTontti -tjänsten (bilagor skickas per post eller e-post till per.bengs@vasa.fi).

Om tekniska nämnden inte reserverar tomten åt någon efter ansökningstidens utgång, kommer tomten till fortgående ansökan efter tekniska nämndens beslut vunnit laga kraft. Ansökningarna behandlas i den ordningen de lämnas in.

  • Hösten 2021 rad- och våningshustomter

    Vasa stad anslår att ansökas om rad- och våningshustomter.

  • Vasa stad ordnar ett allmänt och öppet anbudsförfarande om genomförandet av tomten 2-3-35 på adressen Strandgatan 1A. Det är fråga om ett urvalsförfarande där den som får och ska genomföra Tomten utses genom en pristävling. Tomten överlåts till den som lämnar in det högsta anbudet.

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice