Förbigå menyn
Radhus

Rad- och våningshustomterna

Rad- och våningshustomterna utlyses för ansökan årligen i oktober-november och de tomter som blir kvar kan fritt sökas till slutet av augusti.

Kontinuerlig ansökan om rad- och våningshustomter

Vasa stad anslår att ansökas om rad- och våningshustomter.

Ifyllda ansökningar returneras till:
Fastighetssektorn
Kyrkoesplanaden 26 A (II-våningen)
PB 2, 65101 Vasa

Tekniska nämnden besluter om tomtreserveringarna.

Tomterna ansöks med ansökningsblankett eller via eTontti -tjänsten (bilagor skickas per post eller e-post till per.bengs@vasa.fi).

Om tekniska nämnden inte reserverar tomten åt någon efter ansökningstidens utgång, kommer tomten till fortgående ansökan efter tekniska nämndens beslut vunnit laga kraft. Ansökningarna behandlas i den ordningen de lämnas in.

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice