Förbigå menyn
Modern hus

Lediga rad- och våningshustomter

Höstens 2023 rad- och våningshustomters utdelades med stadsmiljönämndens beslut 22.11.2023.

De kvarvarande tomterna är lediganslagna och reserveras i den följd som tomtansökningar inkommer av Stadsmiljönämnden.

De lediga tomterna framgår från nedanstående pdf-lista samt i eTontti-tjänsten.

Tomterna är ansökningsbara t.o.m. 31.8.2024.

Tomtsökanden meddelas per post om beslutet.

Tilläggsinformation:

Ta kontakt

Fastighetssektorns tomtservice