Förbigå menyn
Formeln

Arkivtjänster

Byggnadstillsynens handlingar är offentliga. Alla har rätt att ta del av dem.

Kommunerna är skyldiga att arkivera de handlingar som anses nödvändiga. Följande handlingar förvaras i Vasa byggnadstillsyns arkiv:

 • arkitektritningar (situationsplan, planritning, fasader och skärningar)
 • konstruktionsritningar
 • vatten- och avloppsritningar
 • ventilationsritningar.

Elritningar finns inte i byggnadstillsynens arkiv.

Bestyrkta handlingar lämnas och lånas inte ut. Man kan alltså endast ta del av handlingarna vid byggnadstillsynen eller göra en kopiebeställning via byggnadstillsynen.

Ritningar

Ritningar hämtas  på beställning från arkivet tisdagar och torsdagar. Kunden meddelas via email, när handlingarna finns till påseende vid byggnadstillsynen och påseendetiden är två veckor. Ritningarna får fotograferas. Hämtning från arkivet för påseende är kostnadsfritt.

Kopiering av handlingar sker i samarbete med Grano och beställningsblanketten kan ifyllas i samband med handlingarnas genomgång. Kopiorna fås i pappers- och elektroniskt format. Grano fakturerar kunden för skannings- och kopieringskostnaderna enligt sina egna avgifter. Ifall byggnadstillsynen går igenom handlingarna och gör beställningen på kundens vägnar, debiterar byggnadstillsynen 50 € / påbörjad timme / fastighet.

Handlingar

Bygglovsbeslut och slutsynsprotokoll för nyare lov kan finnas elektroniskt tillgängliga. De skickas kostnadsfritt via e-post. Ifall slutsynen har utförts är ritningarna stämplade.

Äldre bygglovsbeslut och slutsynsprotokoll, som inte finns i elektroniskt format, hämtas från stadsarkivet. Denna tjänst kostar enligt byggnadstillsynens priser 50 € / påbörjad timme.

Beställningen

Beställningen kan göras med BLANKETTEN FÖR ARKIVBESTÄLLNINGAR eller via e-mail;  byggnadstillsynen.kundtjanst@vasa.fi.

Beställningen skall innehålla följande information:

 • fastighetsbeteckningen (guide för att ta reda på fastighetsbeteckningen)
 • fastighetens adress
 • kontaktuppgifter; namn, adress, telefonnummer och e-mail
 • handlingar som beställs; huvudritningar, konstruktionsritningar eller VVS-ritningar
 • ifall det gäller Lillkyrö, bör ursprungliga namnet på lovsökande också meddelas
 • faktureringsadress samt personnummer eller FO-nummer bör också meddelas om:
  • man beställer handlingar (ansökan, beslut, slutsyn), som hämtas från stadsarkivet eller
  • byggnadstillsynen gör ansökan på kundens vägnar.

 

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Byggnadstillsynens öppettider

 • Vardagar klockan 9.00-11.00 samt 11.45-15.00