Förbigå menyn
nuorisotyö

Mobilt ungdomsarbete

Det mobila ungdomsarbetet möter ungdomar i Vasaregionen.

Det viktigaste i mobilt ungdomsarbete är att möte ungdomarna på allmänna platser, på så sätt skapar vi möjligheter för unga att träffa trygga vuxna också på annat håll än på ungdomsgårdarna.

Oss kan man träffa på till fots och på hjul bland annat på gator, i köpcentra, vid ungdomars evenemang och på andra platser som är populära bland ungdomarna.

Med en lättsam hälsning får man enkelt kontakt i det ungdomsarbete som görs ute på gatorna, så vi hälsar glatt när vi rör oss ute på fältet.

Kontaktuppgifter