Förbigå menyn
nuorisotyö

Fältistyö

Fältistyö gör mobilt ungdomsarbete i Vasa. Oss kan man möta bl.a. i stadsbilden, i skolor, på ungdomsgårdar, samt på evenemang riktade till unga.

Fältistyö fungerar som ledare på ungdomsgårdarna, ordnar handledd verksamhet på ungdomsservicens olika enheter och samarbetar med grundskolorna i Vasa.Utöver detta kan man stöta på oss i gatubilden där vi fungerar som trygga vuxna för unga i alla åldrar. Man känner igen oss på de blå jackorna, på vilka det står ungdomsledare.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Fältistyö på sociala medier

Instagram

Snapchat @Faltistyo