Förbigå menyn
TaiKon

Artikelkategorier: Nyheter

270 000 euro i fondpengar till grundläggande konstundervisning i Vasa: nu erbjuds bland annat öppna cirkusverkstäder

Publicerad: 31.1.2024

Svenska Kulturfonden har beviljat Vasa ett bidrag på 270 000 € till Vasa stads grundläggande konstundervisning. Bidraget är en del av stiftelsens Skapa-satsning som syftar till att öka konstundervisningens tillgänglighet och jämlikhet för barn och unga. I februari-mars ordnas öppna sirkusverkstäder under ledning av cirkuskonstnär-pedagog Sara Airola.

Läroanstalterna TaiKon och Kuula-institutet är med i Skapa-projektet inom Vasa stad. Bidraget som erhålls i Vasa sträcker sig över tre år.

Cirkusverstäder som är öppna för alla

Inom projektet arrangeras nu cirkusverstäder som är öppna föralla under ledning av cirkuskonstnär och pedagog Sara Airola. Airola fungerar som lärare i Cirkusskolan Kuu i Karleby , som hon grundat.

Han besöker Vasa den 3.2, 17.2 och 9.3 från 14:30 till 16:00. Öppna och kostnadsfria cirkusworkshops ordnas i Kasernområdets gymnastiksalar, Artellikuja 2. Det första tillfället fokuserar på jonglering, den andra på balansering och sista gången är temat hularingar.

Konstfostran för specialgrupper, ordkonst och samarbeten över kommungränserna

Biträdande rektor för TaiKon och Medborgarinstitutet Alma Mia Wiik berättar att Skapa-projektet i Vasa koncentrerar sig på välmående, kreativitet och tydliggörande av strukturer.

– Vi utökar bland annat tillgängligheten till konstundervisning, möjliggör undervisning av specialgrupper, vi öppnar dörrarna till ordkonstens värld och utvecklar studiestigar över kommungränserna. Vi strävar också till att utöka jobbmöjligheterna för konstpedagoger genom olika samarbetsformer.

– Vi behöver kompetent personal i Vasa, och det får vi om vi kan erbjuda fasta jobbmöjligheter, säger Wiik.