Förbigå menyn

Dans-musikmix

Dans-musikmix riktar sig till barn i åldrarna 5–6 år. I Mix-undervisningen kombineras dans och musik, och barnen får upplevelser och erfarenheter från båda konstformerna. Undervisningen anordnas i Vasa och om möjligt även i Laihela.

Elevplatserna fylls i anmälningsordning. Om det finns plats i grupperna, kan nya elever antas även under läsåret.

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden för nya elever är huvudsakligen 11.4–12.5.2024. Om det finns plats i grupperna kan nya elever tas med under läsåret. Anmäl dej via Kuula-institutets Wilma. Elevplatserna fylls i anmälningsordning.

I slutet av våren skickar vi instruktioner angående fortsättningsanmälan åt dom, som redan är musiklekiselever hos oss.

Vi sänder info om höstens start, musiklekskolans tider och lärare åt eleverna senast i slutet av augusti.

Dans-musikmix för 5 åriga (2019)

Undervisningen för 5-åringar (år 2019 födda) anordnas under läsåret 2024–2025 i perioder om åtta veckor. Ett undervisningstillfälle varar 45 minuter och som lärare fungerar även en musiklärare som specialiserat sig i rörelse till musik.

Perioderna vid Vasas undervisningsenhet är utspridda över läsåret, så familjen kan välja den tidpunkt som passar barnets undervisning bäst.

Information om undervisningens tidpunkter och anmälningar uppdateras här  inom kort. Anmälningar till 5-åringarnas Dans-musikmix via Kuula-institutets Wilma.

Elevplatserna fylls i anmälningsordning. Om det finns plats i grupperna, kan nya elever antas även under läsåret.

Dans-musikmix för 6 åriga (2018)

Undervisningen för 6-åringar (år 2018 födda) är 60 minuter en gång i veckan under hela läsåret. Undervisningen anordnas i samarbete med en dans- och musikpedagog.

Anmälningar till 6-åringarnas Dans-musikmix via Kuula-institutets Wilma.

Elevplatserna fylls i anmälningsordning. Om det finns plats i grupperna, kan nya elever antas även under läsåret.

Dans-musikmix i Laihela för 5–6 åriga (2018–2019)

I Laihela hålls undervisningen i en gemensam grupp för 5–6-åringar.

Undervisningen hålls 60 minuter en gång i veckan under hela läsåret och den anordnas i samarbete med en dans- och musikpedagog.

Anmälningar till 5–6-åringarnas Dans-musikmix i Laihela via Kuula-institutets Wilma.

Elevplatserna fylls i anmälningsordning. Om det finns plats i grupperna, kan nya elever antas även under läsåret.

Ta kontakt