Förbigå menyn

0-6 år

  • Dans-musikmix

    Dans-musikmix riktar sig till barn i åldrarna 5–6 år. I Mix-undervisningen kombineras dans och musik, och barnen får upplevelser och erfarenheter från båda konstformerna. Undervisningen anordnas i Vasa.

  • Barn i åldern 0-6 år kan delta i musiklekskolans grupper. I musiklekskolan arbetar vi med ramsor, sång, lek, spel, att lyssna, rörelse, rytmik, improvisation samt att uttrycka sej i bilder genom att rita och måla.