Förbigå menyn

Simning för specialgrupper

Vasabor som hör till någon specialgrupp har möjlighet att ansöka om simkort.

Simning för specialgrupper

Vasabor som hör till någon specialgrupp har möjlighet att ansöka om simkort som berättigar till 20% rabatt på (engångsbiljett, 10gånger kort och månadskort). Kortet ansöks från simhallen. Den grund som berättigar till rabattkortet ska bestyrkas (visa upp FPA-kort, kort för synskadade eller läkarintyg). För kortet behövs också ett passfoto. Kortets giltighetstid är ett år. Behandlingen av kortansökan tar ungefär en vecka.

Grunderna för specialgruppernas simkort:

 • Invalider: invaliditetsprocent minst 50% eller invaliditetsklass minst 11
 • Utvecklingsstöda: FPA:s vårdstödsbeslut och läkarintyg
 • CP-skadade: FPA:s vårdstödsbeslut
 • Synskadade: kortet för synskadade
 • MS-patienter: FPA-kort kod 109 och-eller 303
 • Poliopatienter: läkarintyg
 • Reumatiker: FPA-kort kod 202
 • Mentalvårdspatienter: FPA-kort kod 112, förtidspension pga psykiska men, läkarintyg B eller C
 • Diabetiker: FPA-kort kod 103
 • Parkinsonpatienter: FPA-kort kod 110
 • Kranskärlspatienter: FPA-kort kod 206
 • Epilepsipatienter: FPA-kort kod 111
 • Astmapatienter: FPA-kort kod 203
 • Diagnostiserad dysfasi: FPA:s vårdstödsbeslut och läkarintyg
 • Cirkulationsstörning i hjärnan: läkarintyg
 • Cancerpatienter: läkarintyg
 • Hjärtbarn: läkarintyg
 • ADHD (barn under 15 år): läkarintyg

Utvecklingsstöda, CP-skadade, synskadade, ADHD (barn under 15 år) samt epiletiker beviljas kort som berättigar till inträde till simhallen för en assistent. De som har Parkinsons sjukdom får assistentkort om det finns angivet i läkarintyget.

Vänkort

Vänkortet berättigar stödperson eller vännen gratis inträde till (simhallen, kurser, biografer, evenemang, osv.) Läs mera om vänkortet här