Förbigå menyn

Slaguggla

Strix uralensis

Slaguggla. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Slagugglan är de gamla gran- och blandskogarnas uggla. Det huvudsakliga utbredningsområdet i Finland finns i Tavastland och Birkaland, men i Vasa är slagugglan en sällsynt häckfågel. Under undersökningsåren gjordes endast några observationer av slaguggla under häckningssäsongen.

Slagugglan häckar, liksom andra ugglor, tidigt på året. Under år då det finns gott om smågnagare kan den lägga ägg redan i början på mars. Slagugglan häckar i ett gammalt rovfågelbo eller ännu oftare i en stor knipholk. Ungarna lämnar boet innan de kan flyga ordentligt och i det skedet är det värt att komma ihåg att honan aggressivt försvarar sina ungar om en människa kommer för nära kullen. Honorna är speciellt aggressiva kvällstid när ungarna ljudligt tigger om föda av honan. Slagugglan är skyddad enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv

  • Längd ca 50-60 cm
  • Häckar i håligheter i träd, i gamla hökbon eller i holkar
  • Stannfågel
  • Livnär sig på sorkar, ekorrar och fåglar

Livsmiljö. Slagugglan finns främst i gamla barrskogar. I Kvarken har arten oftast påträffats i djupa, gamla granskogar. Slagugglan kan också häcka relativt nära bosättning, förutsatt att miljön kring boträdet är lugn.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden har slagugglan bara påträffats på några platser i Vasa. Liksom hos andra ugglor är det häckande beståndet störst då det finns mycket smågnagare, som till exempel åker- och skogssork. På uggleexkursioner på våren kan slagugglans rop höras i Sundom skärgård och skogarna på Öjen.