Förbigå menyn

Barrskogsarter

Barrskogsarter förekommer i gran- och talldominerade skogar samt i blandskogar med dessa trädslag. En typisk naturtyp för dessa fågelarter är frisk moskog. De förekommer också i barrträdsdominerade ekonomiskogar, men bäst trivs de i skogar som är i naturtillstånd. Barrskogsfåglar som trivs i ekonomiskogar är järpe, kungsfågel, trädkrypare och grönsiska. Andra barrskogsarter är bland andra orre, skogssnäppa, rödhake och nötskrika.

Granskog. Bild Jan Nyman.