Förbigå menyn

Blåmes

Parus caeruleus

Blåmesens hjässa är klarblå. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Blåmesen är en nykomling bland Finlands fågelarter och bestånden har vuxit kraftigt under de senaste åren. Ännu på 1800-talet var arten en ovanlig, sydlig fågelart i Finland. I Vasa har blåmesen blivit allt vanligare sedan 1980-talet. Den första observationen gjordes i Vasa år 1915.

  • Längd 13 cm
  • Häckar i holkar eller trädhålor
  • Huvudsakligen stannfågel
  • Äter insekter, frön, knoppar, bär, talg och jordnötter

Livsmiljö. Blåmesen häckar i parker i städer, i egnahemshusområden och även i skogsområden. Bestånden är tätare i egnahemshusområden, där utbudet på holkar att häcka i är stort.

Förekomst i Vasa. Enligt de observationer som gjordes i terrängen under arbetet med Vasa fågelatlas kan blåmesen för tillfället anses vara en allmän häckande fågel. Blåmesen har hittats i över 200 atlasrutor under häckningssäsongen, till utbredningen är den alltså nästan lika vanlig som exempelvis grönsiskan. Blåmesen förekommer främst i kulturmarker, men häckar även längre från bebyggelse, exempelvis i Gerby skärgård och i barr- och blandskogar i utkanten av staden.