Förbigå menyn

Kulturlandskapsarter

Kulturlandskap har uppstått till följd av människans verksamhet. Artbeståndet på kulturmarkerna, t.ex. i stadens parker och småhusområden, är förvånansvärt mångsidigt. Vanliga arter är blåmes, talgoxe, kaja och kråka. Mer sällsynta arter är stare och steglits.

Kulturlandskap. Bild Aaro Toivio.