Förbigå menyn

Ladusvala

Hirundo rustica

Ladusvalhonan matar en unge som lämnat boet. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Ladusvalan är en allmänt förekommande häckande fågel i kultur- och landsbygdsmiljöer. Artens häckningsbestånd har under de senaste åren minskat något, förändringen har varit av storleksklassen ca 10 %. Minskningen tros bero på de förändringar som skett i lantbruksmiljön samt möjligen även på de miljöförändringar som skett i artens övervintringsområden i Afrika. Ladusvalan har under 2000-talet varit föremål för fågelringmärkarnas specialuppföljning i Europeiska unionens medlemsländer.

Kroppen är 17-21 cm, stjärtpennorna 3-6,5 cm
Boet byggs under husens takfot, i ladugårdar, lador, skjul o.d. platser
Övervintrar i Central- och Sydafrika
Födan består av flygande insekter

Livsmiljö. Ladusvalan häckar överallt som granne till människan. I Vasa finns ladusvalor på landsbygden, i skärgården och i stadsområden. Arten bygger sitt bo under husens takfot, ovanpå ladugårdars kroppåsar, i skydd av fiskarstugor, i lador osv. Även urbanare byggnader såsom bensinmackar och ställvis även våningshus duger som boplats åt arten.

Förekomst i Vasa. Ladusvalan är de bebyggda områdenas fågelart. Arten har under häckningstiden i juni-augusti observerats i över 200 atlasrutor. Ladusvalan är en vanligt förekommande häckande fågel i synnerhet intill landsbygdsbebyggelse, och den är en väntad sommargäst på landsbygden. Det gamla ordspråket, enligt vilket det redan borde vara sommar när svalorna på våren anländer, gäller inte längre. Under varma vårar kan de första ladusvalorna anlända redan i slutet av april, då en köldknäpp ännu kan överraska.