Förbigå menyn

Sädesärla

Montacilla alba

Sädesärla. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Sädesärlan är bekant för de flesta människor, den är allmän, väcker uppmärksamhet och är livlig i sina rörelser. Den är tolerant i val av livsmiljö och tack vare det kan sädesärlan kallas en allmän art. I södra och mellersta Finland häckar sädesärlan på de bästa områdena med en täthet på ca 20 par per kvadratkilometer. I noggrannare fågelundersökningar i Vasa har sädesärlan på de bästa områdena uppnått samma täthet. Under de senaste åren har sädesärlans häckande bestånd i Finland hållits på en stabil nivå.

  • Längd 19 cm
  • Häckar i stenhålor, i rishögar, vedtravar, byggnader, trädhålor m.m.
  • Flyttfågel. Övervintrar i Afrika och Mellanöstern
  • Äter insekter, maskar och andra småkryp

Livsmiljö. Sädesärlan häckar överallt, var det finns låg vegetation att söka näring bland och en skyddad håla att häcka i. Sådana platser hittas bl.a. i utkanten av bebyggelse, på stränder, längs vägar och längs åkerkanter på landsbygden.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden noterades sädesärlan inom ca 260 atlasrutor i Vasa.