Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Sädesärla

Montacilla alba

Sädesärla. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Sädesärlan är bekant för de flesta människor, den är allmän, väcker uppmärksamhet och är livlig i sina rörelser. Den är tolerant i val av livsmiljö och tack vare det kan sädesärlan kallas en allmän art. I södra och mellersta Finland häckar sädesärlan på de bästa områdena med en täthet på ca 20 par per kvadratkilometer. I noggrannare fågelundersökningar i Vasa har sädesärlan på de bästa områdena uppnått samma täthet. Under de senaste åren har sädesärlans häckande bestånd i Finland hållits på en stabil nivå.

  • Längd 19 cm
  • Häckar i stenhålor, i rishögar, vedtravar, byggnader, trädhålor m.m.
  • Flyttfågel. Övervintrar i Afrika och Mellanöstern
  • Äter insekter, maskar och andra småkryp

Livsmiljö. Sädesärlan häckar överallt, var det finns låg vegetation att söka näring bland och en skyddad håla att häcka i. Sådana platser hittas bl.a. i utkanten av bebyggelse, på stränder, längs vägar och längs åkerkanter på landsbygden.

Förekomst i Vasa. Under häckningstiden noterades sädesärlan inom ca 260 atlasrutor i Vasa.