Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Tornseglare

Apus apus

Tornseglaren är en skicklig flygare. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Sitt namn till trots är tornsvalan inte en svala utan räknas till seglarna i fågeltaxonomin. Dessa fåglar är insektsätare och är väl anpassade till att tillbringa största delen av sitt liv i luften. Tornsvalorna är utmärkta flygare som kan uppnå hastigheter på över 100 km/h.

  • Längd 18 cm
  • Häckar i håligheter i byggnader, i hackspettshål och i holkar
  • Flyttfågel. Övervintrar i Sydafrika
  • Livnär sig på flygande insekter

Livsmiljö. Tornsvalan är huvudsakligen en av kulturlandskapets fåglar. Den trivs i stadscentrum, på industriområden och i hamnar. Tornsvalan häckar även på landsbygden, då i starholkar och i sädessilor. I skogsområden häckar en liten del av beståndet. Där häckar tornsvalan i gamla hackspettshål.

Förekomst i Vasa. Inom ca 130 undersökningsrutor gjordes observationer som tydde på häckande tornsvalor. Den största delen av observationerna gjordes på bebyggda områden. I skärgården och på Söderfjärdens åkrar påträffas inte häckande tornsvalor.