Förbigå menyn

Tornseglare

Apus apus

Tornseglaren är en skicklig flygare. Bild Christer Hangelin.

Allmänt. Sitt namn till trots är tornsvalan inte en svala utan räknas till seglarna i fågeltaxonomin. Dessa fåglar är insektsätare och är väl anpassade till att tillbringa största delen av sitt liv i luften. Tornsvalorna är utmärkta flygare som kan uppnå hastigheter på över 100 km/h.

  • Längd 18 cm
  • Häckar i håligheter i byggnader, i hackspettshål och i holkar
  • Flyttfågel. Övervintrar i Sydafrika
  • Livnär sig på flygande insekter

Livsmiljö. Tornsvalan är huvudsakligen en av kulturlandskapets fåglar. Den trivs i stadscentrum, på industriområden och i hamnar. Tornsvalan häckar även på landsbygden, då i starholkar och i sädessilor. I skogsområden häckar en liten del av beståndet. Där häckar tornsvalan i gamla hackspettshål.

Förekomst i Vasa. Inom ca 130 undersökningsrutor gjordes observationer som tydde på häckande tornsvalor. Den största delen av observationerna gjordes på bebyggda områden. I skärgården och på Söderfjärdens åkrar påträffas inte häckande tornsvalor.