Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Grönsångare

Phylloscopus sibilatrix

Grönsångaren skiljs från lövsångaren eftersom den är större, men sången är det bästa kännetecknet. Bild Jan Nyman.

Allmänt. Grönsångaren är en sydlig art, som ökat i Finland sedan 1800-talet. De häckande bestånden har varit som störst i Finland på 1990-talet och efter det har antalet häckande fåglar sjunkit. Grönsångaren är enligt Finlands hotklassificering en nära hotad art.

  • Längd 13 cm
  • Häckar på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i Afrika
  • Livnär sig på insekter

Livsmiljö. I Vasa förekommer grönsångaren i frodiga lundartade skogar och i skogsbryn. Lättast upptäcks den i sitt revir i maj genast efter ankomsten från övervintringen i Afrika. Om morgonen hörs då den arttypiska kvittrande sången i lämpliga lundområden.

Tiden grönsångaren sjunger är kort och efter midsommar är arten väldigt svår att upptäcka i naturen. Högt uppe i grenverket avslöjar den sig med ett dovt ”tjyyh”-läte, med vilket grönsångaren varnar ungarna för människor som rör sig i närheten.

Förekomst i Vasa. Grönsångaren häckar fåtaligt i Vasa. Den påträffades inom ca 50 atlasrutor under häckningssäsongen maj-juli. Förekomsten är koncentrerad till frodiga lund- och blandskogar i stadens södra delar. Störst är chansen att träffa på grönsångare i lövskogarna längs Gamla Vasa kanals dalgång och i stadens strandlundar på Vasklot och vid Metviken. Även i Melmo, Aspnäs och Korsnäståget kan man stöta på grönsångaren.