Förbigå menyn

Storskrake

Mergus merganser

Storskrakehona. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Storskraken, som är en stor vattenfågel, anländer tidigt på våren till Finland. Längs stränderna, på platser där havsisen hunnit smälta, vilar storskrakarna då i stora flockar och är lätta att få syn på. Hanen har svart huvud och buken skiftar i laxrosa. Honan är brunare och har en tydlig tofs på huvudet. I Finlands hotklassificering är storskraken klassad som nära hotad.

  • Längd 58-66 cm
  • Häckar i holkar eller under enar, stenar, förråd och andra byggnader
  • Övervintrar i Östersjön och Nordsjön
  • Äter fisk och skaldjur

Livsmiljö. Storskraken trivs på havsstränder, i skärgården, längs åar och vid stora näringsfattiga sjöar i inlandet.

Förekomst i Vasa. Storskraken noterades på ca 100 platser under 2005-2008. Arten är allmän längs kusten och i skärgården, men längre in i landet hittades inga häckande par.