Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Gräsand

Anas platyrhynchos

Gräsandshanen känns igen på det gröna huvudet och det vita halsbandet. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Gräsanden är den vanligast förekommande simanden i Finland. Gräsänderna är för de flesta av oss kända som vanliga ”bullaänder”, som trivs vid stränderna i närheten av städer och på olika typer av våtmarker.

  • Längd 55-60 cm
  • Boet byggs på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i avlägsnare trakter vid Östersjön och i Västeuropa
  • Födan består av växter, frön, korn

Livsmiljö. Gräsanden häckar invid alla slags vattendrag. I Vasa förekommer den både i den inre och yttre skärgården och längre in i landet vid insjöar och längs huvuddiken. Honan söker sig tillsammans med ungarna till öppna vatten, men själva boet kan finnas långt från vattenområdet och till och med i skogen.

Förekomst i Vasa. Gräsand har observerats under häckningstiden på ca 170 undersökningsrutor. Under vintern samlas gräsänder i stora skaror i hamnen i Vasklot, i Hovrättsbassängen, på isfria områden vid Påttska reningsverket och i Metviken. På hösten flyttar största delen söderut till områden vid Östersjön med öppet vatten.