Förbigå menyn

Gräsand

Anas platyrhynchos

Gräsandshanen känns igen på det gröna huvudet och det vita halsbandet. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Gräsanden är den vanligast förekommande simanden i Finland. Gräsänderna är för de flesta av oss kända som vanliga ”bullaänder”, som trivs vid stränderna i närheten av städer och på olika typer av våtmarker.

  • Längd 55-60 cm
  • Boet byggs på marken i skydd av växtligheten
  • Övervintrar i avlägsnare trakter vid Östersjön och i Västeuropa
  • Födan består av växter, frön, korn

Livsmiljö. Gräsanden häckar invid alla slags vattendrag. I Vasa förekommer den både i den inre och yttre skärgården och längre in i landet vid insjöar och längs huvuddiken. Honan söker sig tillsammans med ungarna till öppna vatten, men själva boet kan finnas långt från vattenområdet och till och med i skogen.

Förekomst i Vasa. Gräsand har observerats under häckningstiden på ca 170 undersökningsrutor. Under vintern samlas gräsänder i stora skaror i hamnen i Vasklot, i Hovrättsbassängen, på isfria områden vid Påttska reningsverket och i Metviken. På hösten flyttar största delen söderut till områden vid Östersjön med öppet vatten.