Förbigå menyn

Trana

Grus grus

En familj tranor i flykt, ungen i mitten. Bild Aaro Toivio.

Allmänt. Tranorna känns igen på de enorma plogar de bildar vid flyttningen på våren och hösten. I den gamla finska mytologin förknippas tranan med visdom och långt liv. Denna tro stämmer åtminstone till viss del, eftersom tranan är en av de fågelarter som lever längst. Den kan bli ända upp till 20-30 år. Tranan är en skyddad art enligt Europeiska Unionens fågeldirektiv.

  • Längd 115 cm
  • Boet byggs på marken på myrar eller i vassruggar
  • Övervintrar i Nordafrika
  • Födan består av insekter, sniglar, grodor, sorkar, bär och sädeskorn

Livsmiljö. Tranans livsmiljö är myrar och andra våtmarker, såsom strandvassruggar. Under de senaste åren har antalet häckande tranor ökat, och i dag förekommer häckande tranor även på mycket små myrar och till och med på ängar.

Förekomst i Vasa. På utredningsområdet för Vasas fågelatlas har observationer som tyder på häckning gjorts i ungefär 70 undersökningsrutor. En del av observationerna kan gälla icke häckande fåglar, som under somrarna rör sig på vidsträckta områden. På våren och hösten samlas tranor i stora flockar på de stora åkerfälten på Söderfjärden i Vasa, och då är det möjligt att iaktta dem på nära håll. Av skyddsorsaker publiceras ingen utbredningskarta.