Förbigå menyn
kukkia rantakivikossa

Natur

Välkommen att uppleva Vasas skiftande natur

Naturen i Vasa är mångsidig och skiftande. Här hittas allt från bergiga tallskogar på åsryggarna till frodiga lundar längs stränderna och i dalgångarna. På de här sidorna presenteras landskapet och naturen i staden. Landhöjningen som ständigt gör sig påmind i området har stor inverkan på naturen och här du kan också läsa om den.

Vitsippa. Bild Malin Henriksson.