Förbigå menyn

Kärr

Kärr är ofta snåriga och blöta, men många arter trivs i den fuktiga miljön. Bild Jan Nyman.

Kärr är försumpade områden där vattnet rinner till från omgivande marker. De har ett tunt torvskikt och är näringsrikare än myrarna. I kärrområden trivs granar och björkar och i fältskiktet frodas olika örter och gräs. Bland de typiska växterna finns kråkklöver, skogsfräken och hjortron. Fåglar som häckar vid kärr är sparvhök och sparvuggla, rödhake, koltrast och tofsmes.

I Vasa är kärr vanligare än myrar, men de kärr som finns är små och ligger i sänkor mellan åsar i ekonomiskogar. Kärr påverkas lätt av skogsbruk, och ifall en tillräcklig skyddszon inte lämnas vid avverkning torkar kärren ut. Skogar där kärr hittas är Öjen, Sundom skärgård och Molnträsket.

Som utflyktsmål är kärren mest intressanta på våren när fåglarna sjunger som ivrigast och under senare delen av sommaren då hjortronen är mogna. Mängden hjortron beror på vädret under blomningen. Hjortronblommorna är mycket frost- och vindkänsliga och skörden varierar därför från år till år.