Förbigå menyn

Vasas naturtyper

Tack vare läget vid havet finns det många olika naturtyper i Vasa. De frodiga naturtyperna vid havsstränderna och i dalgångarna erbjuder andra livsmiljöer än de kargare naturtyperna på de flacka åsryggarna. Den vanligaste naturtypen i Vasa är frisk moskog och allmänt kan man säga att naturen är rätt näringsrik här. På de här sidorna får du lära dig mera om de olika moskogarna och andra naturtyper, var de förekommer och vad man kan hitta i dem.

Olika naturtyper omger sjön Granö träsk. Bild: Foto Christine Bonn.