Förbigå menyn

Hovrättsallén och Gustafs torg

Hovrättsalléns rader av lindar. Bild Hanna Kalliomaa 2009.

Hovrättsallén ligger i södra ändan av Köpmansgatan mitt emot Gamla Vasa vallar. Allén är fyrradig och består av gamla lindar. I norr gränsar den till ett parkområde och i söder till en skog. I öster slutar allén vid Korsholms kyrka och Gustafs torg och i väster vid Gamla Vasa vallar. Om man kommer med bil kan man parkera på någon av Korsholms kyrkas parkeringsplatser, som finns på båda sidor om Gustafs torg.

Hovrättsallén i Gamla Vasa planerades år 1777 av Carl Fredrik Adelcrantz och är Finlands äldsta offentliga park som ännu är i bruk. Planteringen av parkträden i den fyrradiga allén inleddes år 1781 och då planterades aspar. Under åren 1836-1842 ersattes asparna med lindar. Lindallén undkom Vasa brand år 1852. På båda sidorna om lindraderna fanns ursprungligen hovrättsrådens tomter och vid ändan av allén fanns Vasa Hovrätt, som efter branden gjordes om till Korsholms kyrka. Från den norra delen av allén ser man idag ut över ett gräsbevuxet parkområde som skuggas av gamla lövträd. Söder om hovrättsallén finns ett frodigt skogsparti där man ännu kan se gamla husgrunder. I skogspartiet finns också en gammal damm omgiven av frodig vegetation. I den södra kanten av skogsområdet finns en kulle med gamla ekar.

Gustafs torg var först en öppen grusplan, men på 1840-talet täcktes ytan med gräs och syrénbuskar planterades i mjukt formade bågar längs torgets västra sida. Syrenerna står ännu kvar och bjuder årligen på rik blomning och ljuvlig doft. De högresta granarna på Gustafs torg ramar in huvudfasaden på Korsholms kyrka.

Hovrättsallén och Gustafs torg är imponerande besöksmål året runt. På sommaren ger parkområdets gamla träd behaglig skugga under heta dagar och är en trevlig plats för en utflykt eller picknick. De blommande syrenerna på Gustafs torg kan man uppleva i juni och i juli blommar kungsschersminer i den södra delen av parkområdet. De stora träden är mäktiga även på vintern och Korsholms kyrka gör området ännu ståtligare. Skogsområdet söder om Hovrättsallén lönar det sig att besöka på våren då växtligheten är lägre och skogen mer lättframkomlig. Då framträder också de gamla stengrunderna i området bättre. På våren kan man också beundra de blommande blåsipporna och lundvivorna i skogen. I juli och augusti kan man beundra de vita näckrosorna som blommar i dammen.

Gustafs torg och Korsholms kyrka. Bild Hanna Kalliomaa 2010.