Förbigå menyn

Stationsparken

Stationsparkens almallé. Bild Christine Bonn 2004.

Stationsparken ligger bakom ruinerna, intill järnvägsspåret där tågen till och från Vasa kör. Stationen är inte längre i bruk, men kvar finns ännu några ursprungliga stationsbyggnader och stationsparkens växtlighet. Området har lämnats att förfalla och har delvis också förstörts. Atmosfären i parken är trots det fortfarande lummig, behagligt skuggig och stämningsfull med sina gräsbevuxna trädgårdar och ståtliga trädplanteringar.

Statens järnvägars överträdgårdsmästare Johan Konrad Kornman planerade stationsparken år 1909. I parken planterades ädla lövträd och prydnadsbuskar och av dem finns bl.a. den ståtliga almallén, som leder genom området, kvar. Delar av lindraden intill järnvägsspåret, ett fåtal arter prydnadsbuskar samt gamla äppelträd och bärbuskar på platsen för den gamla köksträdgården finns också kvar. Stationsbyggnaden som uppfördes år 1908 brann och revs år 2000.

Mycket av stationsparkens ursprungliga växter finns bevarade. Fortfarande hittar man ädla trädslag, prydnads- och nyttobuskar samt perenner i parken. Till de finare inslagen i parken hör almallén och lindraden, som båda är ståtliga sevärdheter oberoende av årstid. Parkens ädla träd, prydnads- och nyttoväxter kan man studera under hela växtsäsongen.

Äpplen som växer i stationsparken. I bakgrunden ses ett bostadshus. Bild Christine Bonn 2004.