Förbigå menyn

Lillkyro

På Kyro älvs norra sida finns Lillkyros största friluftsområde.

Till lederna slipper man från många olika ställen och det finns flera vindskydd och eldplatser. Lederna är markerade och i varierande kondition, ställvis går lederna genom gammal skog och är ställvis nästan igenväxt. Den längsta leden går ända till Storkyro och Laihia. En del av lederna är cirkelleder av olika längd. På området finns också en terrängcykelled.

Från adressen Mullosvägen 169 slipper man till en led där det även finns 1-4 km långa motionsspår och på vintern upplysta skidspår. Under snörika tider slipper man med skidor ända fram till Kaitaja-vindskyddet (ca 12km tur-retur) och Ainmaa-rundan (ca 6km). När snön smält slipper man ut på längre, sammanhängande vandringsleder.

Lillkyros natur är mångfaldig och lederna går över åkrar, genom skogar, träsk och blockfält.

Lillkyro-Storkyro-Laihialeden infattar ca 130 kilometer märkta leder. Därtill finns kartor över lederna vid infopunkterna och vindskydden. Längs leden finns 18 vindskydd/kåtor, vissa med torr-wc.

Karta som visar vandringslederna.