Förbigå menyn

Åkergroda

I Matmorsviken har gjorts flera observationer av åkergroda, och viken är också grodans fortplantningsområde. Åkergrodan liknar en vanlig groda och den förväxlas ofta med den bruna grodan. Definitiva kännetecken är det för arten kännetecknande sorlande ljudet som kan höras i terrängen på våren.

Åkergrodan har sin korta lektid på bara några veckor i april–maj. Säkrast hör man åkergrodans läte sent på kvällen efter att skymningen fallit. Åkergrodan är relativt skygg och blir ofta tyst när den märker att någon närmar sig dess lekdamm.