Förbigå menyn

Fyrsten och Gamla Vasa kanal

Fyrstenen är ett av flera flyttblock som man använde för att navigera sig in i hamnen i mörkret. På stora stenar brann signaleldar som ledde båtarna till hamnen. På 1800-talet underhölls signaleldarna av bland annat släkt och vänner till de Sundombor som på vintern tog sig över isen till Gamla Vasas kyrka. Fyrstenen skyddas med stöd av lagen om fornminnen. Till följd av landhöjningen ligger Fyrstenen idag på torra land.

Landhöjningen gjorde att även sundet i Gamla Vasa blev grundare och på 1790-talet var man tvungen att flytta hamnen till Brändö sund. Åren 1838–1845 grävdes Gamla Vasa kanal upp ut till Gamla hamnen och havet. Även Gamla Vasa kanal skyddas med stöd av lagen om fornminnen. Från kanalens södra strand börjar Risö naturreservat, som är en del av nätverket Natura 2000.