Förbigå menyn

Gustavsborg

Gustavsborg fick sitt namn efter Gustafsborgs villa som en gång i tiden stod på området. Villan byggdes av Gustaf Wallén 1860, och senare ägdes den av sjukhussyssloman J. J. Sundén. År 1900 fick villan ge rum åt ett kommunalt sjukhus, som numera är Vasa centralsjukhus.

År 1900 uppfördes det också en allmän siminrättning för herrar på Gustavsborgs udde. Byggnaden brann ner år 1909 i en anlagd brand, men eftersom det behövdes ett badhus beviljades det medel för byggande av ett nytt. År 1933 flyttades damernas badhus, som tidigare stått vid kronomagasinet, till Gustavsborg och det anlades en badstrand i viken mellan de båda badhusen.

Herrarnas badhus användes ända fram till 1970-talet. Vid det laget hade badhuset, som från början var byggt på stenkistor ute i sjön, hamnat på torra land då strandlinjen hade flyttat sig till följd av landhöjningen. Damernas badhus brändes ner i augusti 2007. Året därpå återuppbyggdes badhuset emellertid enligt ritningarna från 1933. I den nya versionen finns det inte längre några badhytter och terrassen är trappformig men fasaden har bevarats oförändrad.