Förbigå menyn

Sunnanvikens villaliv

De första sommarvillorna byggdes i Vasaregionen i slutet av 1700-talet. De var stora och pampiga byggnader i vilkas trädgårdar man till och med kunde se påfåglar ströva runt. På nuvarande Kopparön och i Sunnanvik byggdes villor för stadsbor ungefär från och med mitten av 1800-talet.

Det blev vanligt med små stugor från och med 1920-talet. Efter andra världskriget var också trädgårdsodlingarna på stugorna viktiga. Därför har många äldre personer kvar i sitt minne en bild av sommarstugan som ett ”arbetsläger”.

På 1950-talet hade allt flera råd att skaffa sig en egen fritidsbostad, som ofta var en liten stuga med bastu, byggd av brädor från egen mark och uppförd med gemensamma krafter. Stadens behov av att breda ut sig och få stränderna i allmän användning ledde till att villaområdena i Sunnanvik så småningom försvann efter 1960-talet.

De gamla Villorna på kartan – Observera att villorna är privatägda.