Förbigå menyn
Lekplats

Bofinkens lekplats

Spetsgatan 6-8, Vasa

Bofinkens lekplats är belägen i Dragnäsbäck och den är alltid öppen för den som vill leka och röra på sig. Lekplatsen är utrustad med sandlåda, gungor, fjädergungbräde, rutschbana, fjädergungor och ett tak att leka under. I parken finns också fasta bänkar, där du kan äta medhavd matsäck.

Den här parken passar för alla åldrar.

Parken är belyst. Öppen 24 h/dygn, inget vinterunderhåll.

Lekplats på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16