Förbigå menyn
Hovrättsparken

Hovrättsparken

Hovrättsesplanaden 1, Vasa

Planeringen av Hovrättsparken påbörjades av länsarkitekt Carl Axel Setterberg redan år 1855. De äldsta träden i Hovrättsparken härstammar från 1870-talet. Strandpaviljongen som finns i parken är från år 1869. Numera verkar restaurangen Strampen i paviljongen.

I parken finns sommartid planteringar av sommarblommor. På stranden vid vattnet finns bänkar där man kan slå sig ner, och träden ger besökarna behagligt svalkande skydd under varma sommardagar. I parken finns även ett solur.

Artturi Leinonens minnesmärke ligger alldeles invid hovrättens tomtgräns. Skulptören Terho Sakki har planerat minnesmärket, som är från år 1981. Artturi Leinonen var tidningsman, ungdomsombud, författare, riksdagsledamot och professor. På grusområdet ovanför parkområdet finns Jägarstatyn. Jägarna hörde till 27:e Jägarbataljonen och fick sin militärutbildning i Tyskland vid den tid då Finland blev självständigt. Statyn är gjord av skulptören och professorn Lauri Leppänen år 1958.

Denna park underhålls inte vintertid.

Skötselklass A2

Parken på kartan

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16