Förbigå menyn

Sommarblommor – rabattväxter i Vasa

Vår odlingssäsong startar redan föregående höst. I månadsskiftet september – oktober tas de gamla sommarblommorna bort och samtidigt förbereds platsen för kommande år; alla rabatter vänds, gödslas och vid behov görs även jordförbättring. Blomsterlökarna är beställda redan i augusti och planteras i oktober. I stadens centrum utplanteras varje höst ca 1000 höstplanteringsväxter.

Planerna färdigställs i januari och därefter beställs frön och sticklingar. Varje år planeras ett passande tema och färgskala.

Växthussäsongen inleds i februari. Våra fleråriga växter såsom canna, agapanthus och fuchsior delas, klipps och omplanteras efter behov.

De första sådderna och plantleveranserna sker i mars. Odlingssäsongen i växthuset pågår ca 17 veckor. Plantorna krukas, vattnas och gödslas med stor omsorg och yrkesskicklighet.

Blomtorn och kärl fylls och planteras färdiga i maj och därefter får de växa till sig ännu en tid innan de förs ut runtom i staden för invånarnas beundrande blickar. I början av juni transporteras sommarblommorna ut i staden till invånarnas glädje.

Allt som allt odlas i genomsnitt ca 22 000 – 30 000 plantor per år, antalet kan variera något.

Blommornas skötselperiod är ca 4 månader, under den tiden vattnas, plockas, rensas och gödslas blommorna enligt behov. Sommarblommorna sprider glädje åt alla, stadens invånare, besökare och turister.

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16