Förbigå menyn

Talkoarbete

Vi erbjuder stadsborna (organisationer och föreningar) möjlighet att delta i skötseln av grönområdena i hemknutarna

Jättebalsamin

Egendomsförvaltningen  ordnar en möjlighet för föreningar och sammanslutningar att rensa bort jättebalsaminen på de grönområden som staden äger och i de närliggande skogarna under tiden 29.5-28.7.2023. För utfört talkoarbete betalas ett talkounderstöd som motsvarar objektets omfattning.

Intresserade föreningar och organisationer kan kontakta egendomsförvaltningsenheten vid Vasa stad per e-post: puistot@vaasa.fi .

Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring.

Anmälningsblankett  rensingstalko (pdf).
Blanketten returneras senast 31.5.2023 till: puistot@vaasa.fi eller Egendomsförvaltning / Grönområden, Strandlandsvägen 5, 65350 VASA.

 

Understöd för iståndsättning av stadsmiljön

Vasa stads egendomsförvaltningsenhet beviljar understöd också för iståndsättning av stadsmiljön. Talkounderstöd kan ansökas enbart av registrerade föreningar, såsom stadsdelsföreningar, invånarföreningar eller motsvarande.

Fritt formulerade ansökningar kan sändas till egendomsförvaltningsenheten vid stadsträdgården, adress: Strandlandsvägen 5, 65350 VASA, senast 17.5.2023 före kl. 12.00.

Märk kuvertet ”Talkounderstöd”.

Ytterligare information ges av grönområdeshortonom Leila Roininen (tfn 0400 959 179, fornamn.efternamn(at)vaasa.fi).

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16

Stadsträdgård på kartan

Kontoret öppet

  • Må-fre kl. 8-16