Förbigå menyn

Talkoarbete

Vi erbjuder stadsborna (organisationer och föreningar) möjlighet att delta i skötseln av grönområdena i hemknutarna.

Jättebalsamin och gråbo

Jättebalsaminen rensas bort på de grönområden som staden äger och i de närliggande skogarna från maj till juli och gråbon från juni till augusti. För utfört talkoarbete betalas ett talkounderstöd som motsvarar objektets omfattning.

Intresserade föreningar och organisationer kan kontakta kommunteknik (Egendomsförvaltning / grönbyggande) vid Vasa stad per e-post: viheralueyksikko@vaasa.fi.

Föreningen bör ha en gällande talkoförsäkring.

Anmälningsblankett för rensingstalko (på finska, pdf).

Understöd för iståndsättning av stadsmiljön

Vasa stads kommuntekniks Egendomsförvaltnings grönbyggande beviljar understöd också för iståndsättning av stadsmiljön. Talkounderstöd kan enbart sökas av registrerade föreningar, såsom stadsdelsföreningar, invånarföreningar eller motsvarande.

Fritt formulerade ansökningar kan sändas på adressen: Egendomsförvaltning / grönbyggande (stadsträdgården) Strandlandsvägen 5, 65350 Vasa.

Märk kuvertet ”Talkounderstöd”.

Ansökan ska vara framme senast den 17 maj kl. 12.

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16

Stadsträdgård på kartan

Kontoret öppet

  • Må-fre kl. 8-16