Förbigå menyn

Linjens dimensioner

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Utställning på temat linjer och streck i konsten

Hur tecknar konstnärerna ett streck, hur tar linjen sin form som blyerts- och kolteckning eller som en rumslig installation. På den grupputställning som visas på Kuntsi museum för modern konst kan man bekanta sig med linjens variationer. Både finländare samt internationella nutidskonstnärer – 18 konstnärer och konstnärsgrupper – presenterar linjen som en del i sitt konstnärliga arbete.

Kolet som räknas till ett grundämne är ett klassiskt material som flera konstnärer använder sig av. På utställningen får man se kolteckning av olika slag. Leo Ackleys dynamiska organiska teckningsspår frambringar alltjämt nya variationer av kvinnofiguren och Juhana Blomstedts serie presenterar ett kantigt geometriskt formspråk. Också i sina materialval överraskar nutidskonstnärerna; när en tecknar med hår och en annan med klädhängare, kan ett teckningsspår också uppnås genom ett spår av skridskor på isen.

Genom att teckna har världen dokumenterats och den föreställande linjens historia är lång. Stadsbilden har dokumenterats genom platsbundna beställningsverk och imaginära minnesbilder – som kuriositet en litografi av Gösta Armfelt från 1870-talet. Hur minns du staden som du någon gång har besökt eller hur tecknas en stad som du aldrig har besökt utifrån någon annans beskrivning. Till dessa funderingar hittas visuella svar i de verk som samlats i utställningen.

Människan och människans bild gestaltas genom teckningar, med självironiska inslag och avbildning av de inre världarna. Linjens möjligheter är många på den tvådimensionella ytan. Katriina Haikala har i sitt performativa projekt ritat ett från konsthistorien glömt kvinnoporträtt. Teckningsperformansen som grundar sig på möten har pågått sedan 2017, till exempel i Oslo, Paris och New York. I Hannelena Heiskas verksserie å andra sidan gömmer man sig för blicken. Serien presenterar också konstnärens tredimensionella verk. Stina Saaristos monumentala teckningar med kvinnofigurer har under de senaste åren fått nya tredimensionella former.

I utställningens koncept är linjen också rumslig. Den får bli vild i rummet och ta form som en tredimensionell installation. Den svenska konstnären Jakob Dahlgren som är känd för sin lekfullhet och sina ränder bjuder immersivt betraktaren in i verket, till en fysisk upplevelse.

I konstmuseet visas IC-98:s verk Abenland (Hours, Years, Aeons) som premiäruppvisning i Finland. Verket representerade Finland på Venedigbiennalen år 2015. Den uppskattade konstnärsduons teckningsanimation kombinerar linjens finstämdhet med ett utforskande av det nutida digitala tecknandet.

Utställningen har producerats av Vasa stads museer och den innehåller flertaliga lån från konstmuseer och privatsamlingar som sällan har visats. Mitt i utställningen byts en del av verken ut. Platsspeciifika specialprojekt gör Katriina Haikala genom sitt performativa teckningsprojekt och Tuomo Rosenlund som har dokumenterat Vasa och Silornas försvinnande från stadens siluett. Helheten har kuraterats av utställningschef Maaria Salo. I arbetsgruppen har också amanuenserna Noora Lehtovuori, Ilona Mäki och Janna Sirén ingått. De riksomfattande Konsttestarna har valt utställningen till sitt program 2023–2024.

Emma Fält och Iida Valkoinen, RINK (2022) i samarbete med Mancianti, Saarinen & NoU Ringette SM. Bild: Kim Saarinen, 2022.