Förbigå menyn

Kroppar och stunder

Artikelkategorier: Museer och utställningar

tre synvinklar till Kuntsis Stiftelses samling

Vart tredje år presenterar Kuntsis Stiftelse en utställning med utgångspunkt i sin samling i Kuntsi museum för modern konst i Vasa. Utställningen som nu presenteras, Kroppar och stunder – tre synvinklar till Kuntsis samling, har kurerats av tre av stiftelsens styrelseledamöter, Leevi Haapala, dekan vid Bildkonstakademin, Teemu Mäki, ordförande för Konstnärsgillet i Finland, samt Anne-Maj Salin, Stiftelsens representant och museichef emerita.

Avsnittet som kurerats av Leevi Haapala presenterar surrealismens övergång mot samtidskonsten. Ur Kuntsis samling ger han en grund till och lyfter fram surrealismen i samlingen, samt dess arv bestående av mer samtida verk och efterföljande konsttrender. Utställningens röda tråd börjar i surrealismens europeiska klassiker och fortsätter med samtidskonst. I utställningen presenteras konstnärer som undersöker stadslivets yta och glans, konstnärer som är entusiastiska gällande konstruktivism och popkonst. Leevi Haapala har utöver samlingsverk även valt ut verk av den helsingforsbaserade samtidskonstnären Antti Ruuhela, för att gå i dialog med samlingsverken.

Teemu Mäkis kuratering är uppdelad i fyra avsnitt: Ett ode till vardagen – paradiset är här och nu, En grotesk kropp (är en levande kropp), Konsten är en hammare – offentliga ställningstaganden och Mer än människa. Bland Mäkis urval visas utöver samlingsverk även lånade verk, nämligen ett antal grafikblad lånade ur Konstnärsgillet i Finlands samlingar, samt verk lånade av konstnären Eeva Honkanen och ett verk av kuratorn själv. Syftet med lånen är att berika sektionens helhet, samt att agera stöd för publiken att se relevansen av Stiftelsens samling och dess kopplingar till samtidskonsten.

Anne-Maj Salin har valt ut en samling betecknande och centrala verk till utställningen. Hon har då utgått från ögonblick, från de situationer och atmosfärer som verken skildrar, samt från mötet med verket och de känslor som de genererar. Även ett bekant verk kan skapa ett nytt möte, som i en annan situation kan väcka helt andra tankar. På så sätt kan bekanta verk bli ännu mer aktuella och engagerande. Tid skapar avstånd och perspektiv. Bra verk står emot tidens tand.

Bild: David Hockney. Gregory i simbassängen, 1978. Fotograf: Mikko Lehtimäki