Förbigå menyn

Nyanser på 1920-talspaletten

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Verk ur Tikanojas konstsamling

I Tikanojas konsthems första våning öppnas utställningen Nyanser på 1920-talspaletten som är sammanställd ur konsthemmets egen samling. Tidperiodens färguttryck introduceras genom valda konstverk.

Användningen av de naturnära färger som vunnit popularitet i vår bildkonst på 1910-talet fortsatte under följande decennium. Brutna färger ansåg man som ”finska”. Det fanns många tidstypiska verk i Frithjof Tikanojas samling, men också några som var mera exceptionella med avseende på sitt färguttryck. Eemu Myntti, som ju hade anammat internationella influenser blev uppmärksammad för sina färger bland sina samtida. Ett annat exempel på den lysande färgpaletten i utställningen är Strykerska av William Lönnberg, ett verk som kritikern Edvard Richter skrev att var en representant för den sällsynta ”riktiga färgkulturen”.

Decenniet kännetecknas av urbanisering, men kontakten till landsbygden var fortsättningsvis stark. Efter inbördeskriget eftersträvade man nationell enhetlighet, vilket även befäste intresset för bondesamhället, hembygden samt allmogekulturen. Konstnärerna fångade glimtar av tidsepoken i sina verk: staden och landet, vardag och helgdag. Från rytmen i Tyko Sallinens Lördagskväll förflyttas vi till helgdagens frid och atmosfär i verk av Alvar Cawén och Werner Åström. Andra konstnärer som presenteras i utställningen är bl.a. Wäinö Aaltonen, Matti Annala, Arvi Mäenpää, Jalmari Ruokokoski och Ilmari Vuori.

Målning: Tyko Sallinen: Lördagskväll, 1920, olja på duk
Foto: Mikko Lehtimäki