Förbigå menyn

Roland Persson - Twisted Realities

Artikelkategorier: Museer och utställningar

Skulpturer och teckningar

Skulptören Roland Persson (f. 1963) från Sverige kombinerar på ett magiskt sätt tredimensionell hyperrealism och konceptuella konstruktioner. Konstnärens skala följer ofta verkligheten. Fastän Persson säger att han direkt avbildar sina motiv, finns känsloladdade metaforer starkt närvarande i verken. Konceptuellt påminns vi om det att vi i konstverket tar del av mera än det verkliga. Perssons produktion innehåller dualitet, romantik och alienerande element. Verken projicerar erfarenheter som visuell poesi, men med andra ögon sett också smärta och skörhet.

Utställningen förhåller sig till parallella verkligheter, såsom zoologiska avdelningen i nedre delen av museet, verklighet och det undermedvetna. Motsatser så som naturalistisk avbildning och abstrakta formuleringar är helt enkelt verklighetens parallella verkligheter.

Utställningen innehåller helheter där konstnären behandlar verken som naturalistiskt-realistiska illusioner som speglingar av verkligheten, samt kommentarer till dem. Vad ser vi egentligen då vi betraktar en installation i form av en jättenäckros som breder ut sig? Förhållandet mellan människa och natur intresserar konstnären men i dess framställning förekommer en konstig och oklar ton. Han avbildar inte naturen för naturens skull utan den fungerar som en projiceringsyta för känslor och det undermedvetna. Naturen, som till exempel växterna förefaller i människans händer bli felbehandlade och något slokande. Deras betydelse omvandlar konstnären till en drömlik estetisk skepnad.

Att teckna är grundläggande för konstnären – å ena sidan är det ett långsamt skissande på en skulptur och å andra sidan ett helt eget, självständigt och viktigt sätt att uttrycka sig. De stora teckningarna byggs av enskilda punkter, som med tiden ger upphov till en bild likt en digitalisering i slowmotion. Den vaxartade ytan på teckningarna refererar finkänsligt till konceptkonstnären Joseph Beuys (1921–1986) materialval. I skulpturerna har den flexibla silikonen möjliggjort olika experimentella skildringar av flora och fauna, i vilka det tredimensionella förenas med det måleriska.

Roland Persson som bor och arbetar i Stockholm hör till Sveriges främsta konstnärer. Han utexaminerades på Umeå konsthögskola 1993 med fortsatta studier på kungliga konsthögskolan i Stockholm. Hans fortsatta universitetsstudier kompletterar intresset för teoretisk psykoanalys, vilket ses i det undermedvetna och det analytiska innehållet i verken som anknyter till estetiskt innehåll där både smärta och skönhet kombineras.

Utställningen är producerad av Vasa stads museer i samarbete med konstnären. Utställningen är konstnärens första museala separatutställning i Finland. Utställningens arbetsgrupp: Sofie Olander, Roland Persson, Maaria Salo och Janna Sirén. Tekniskt förverkligande: Olli Kohtamäki ja Jenni Ojalainen.

Roland Persson, Mouth of Medusa (2018). Gips och silikon. Bild: Jussi Tiainen