Förbigå menyn
business

Internationella nätverk och aktörer

Vasa stad är med i några strategiskt utvalda internationella nätverk. Nätverken är Kvarkenrådet EGTSUnion of the Baltic Cities (sedan 1996) och Smart Cities and Communities (sedan 2014).  

Covenant of Mayors (borgmästaravtalet) lanserades av Europeiska kommissionen för att stöda de lokala myndigheternas insatser gällande implementeringen av en hållbar energipolitik. Vasa stad har undertecknat borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) 2014. I avtalet förbinder staden sig till att öka både energieffektiviteten och användningen av förnybara energikällor inom stadens område. Målsättningen är att minska växthusgasutsläppen med 20% till år 2020 enligt uppgjord plan, Sustainable Energy Action Plan (SEAP), som Covenant of Mayor office godkände mars 2017. 

Vasa antogs, som enda stad från Finland, till partnerskapet Energy Transition inom ramen för Urban Agenda for EU sommaren 2017. EU:s urbana agenda (Urban Agenda for the EU) intensifierar samarbetet mellan medlemsländerna när det gäller stadsutveckling.  

Österbottens förbund är en viktig intressebevakare och upprätthåller tillsammans med tre andra landskapsförbund ett  EU-kontor i BrysselWest Finland European Office, vilket utgör en viktig kanal för bevakningen av ärenden i riktning mot EU.