Förbigå menyn

Befolkningsutveckling och kompetent arbetskraft

MDIs lägesrapport om situationen i Österbotten och i Vasa hösten 2022.

Timo Aro, ledande sakkunnig vid MDI, presenterade under vårt seminarium 29.9 Från Färdkartan till Riksåttan hur situationen, vad gäller befolkningsutveckling och tillgången till kompetent arbetskraft, ser ut för Österbotten och Mellersta Österbotten sett som en helhet. Länk till presentationen hittas under seminariedelen.

På uppdrag av TCE nu även statisk och information separat för Österbotten och Vasa, hösten 2022 (pdf-presentation på finska).