Förbigå menyn

Brändö sunds område, Smulterö och Sundsparken (ak1000)

Målet är att utveckla området till en högklassig stadsmiljö som en del av park- och fritidszonen längs med stadsstranden.

För Smulterö söks en utvecklare

5.1 Kaavakartta v.1 2015
5.2 Kaavakartta v.2 2015
5.3  Kaavamääräykset v. 2015
5.4 Planbeskrivning fr. 2015
6 Mansikkasaaren kilpailutus visioesitys

För Smulterö söks en utvecklare – varvshallen för en euro till den som vinner tävlingen

 1. Aktuell 26.11.2013

 2. PDB 26.11-20.12.2013

 3. Utkast 10.3-15.4.2015

 4. Förslag

  Planförslaget läggs fram offentligt.  Utlåtande om planen begärs av olika myndigheter och intressenter kan lämna in anmärkningar.

 5. Godkänd

  Stadsfullmäktige godkänner planen.

 6. Laga kraft

  Detaljplanen vinner laga kraft med en kungörelse när besvärstiden gått ut eller möjliga besvär har behandlats.

Tilläggsinformation