Förbigå menyn

Månviksgatan (ak1103)

Området som planändringen berör är beläget invid Månviken i Vasklot. Det omfattar ett gammalt villaområde på stranden mot Månviksgatan, de gamla båtskjulen på stranden mot området för Finska Socker samt gång- och cykeltrafikens huvudrutt som går genom Vasklotskogen.

I planarbetet uppdateras beteckningarna enligt användningsändamål för att möjliggöra boende samt utreds byggnadernas, konstruktionernas och gårdarnas värden och huruvida de bör skyddas.

I detaljplanenen uppdateras de leder som fastställs i delgeneralplanen för Vasklot och översiktsplanen för Vasklotskogen.

  1. Aktuell 10.1.2023

  2. PDB 17-31.1.2023

  3. Förslag

  4. Godkänd

  5. Laga kraft

Tilläggsinformation