Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Sekreterarservice

Serviceområdet Sekreterarservice stöder stadens sektorer när det gäller att erbjuda Vasaborna service på ett så smidigt, effektivt och resultatrikt sätt som möjligt.

Serviceområdet Sekreterarservice har i uppgift att

  • producera och utveckla sekreterar-, byrå- och kundservice inom allmän förvaltning, ekonomi- och personalförvaltning i samarbete med stadens resultatområden
  • sköta sekreterarservicen för stadens högsta tjänsteinnehavar- och förtroendeledning samt för sakkunniga som bistår stadens ledning

Serviceområdets personal är placerad inom stadens olika sektorer, och servicen produceras som närservice vid resultatområdenas verksamhetsställen.

Löne- och ekonomiförvaltningens operativa tjänster (bokföring, betalningsrörelse, inköps- och försäljningsreskontra samt löneutbetalning) sköts av Vasa stads intressebolag Mico Botnia Ab.

Ta kontakt