Förbigå menyn

Sekreterarservice

Serviceområdet Sekreterarservice stöder stadens sektorer när det gäller att erbjuda Vasaborna service på ett så smidigt, effektivt och resultatrikt sätt som möjligt.

Serviceområdet Sekreterarservice har i uppgift att

  • producera och utveckla sekreterar-, byrå- och kundservice inom allmän förvaltning, ekonomi- och personalförvaltning i samarbete med stadens resultatområden
  • sköta sekreterarservicen för stadens högsta tjänsteinnehavar- och förtroendeledning samt för sakkunniga som bistår stadens ledning

Serviceområdets personal är placerad inom stadens olika sektorer, och servicen produceras som närservice vid resultatområdenas verksamhetsställen.

Löne- och ekonomiförvaltningens operativa tjänster (bokföring, betalningsrörelse, inköps- och försäljningsreskontra samt löneutbetalning) sköts av Vasa stads intressebolag Mico Botnia Ab.

Ta kontakt