Förbigå menyn
kokous

IRIS

Vasa stad deltar för första gången i ett EU-projekt finansierat via Horizon2020*. Projektet IRIS - Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities – är det nyaste projektet inom ramen för Europeiska kommissionens Smart Cities and Communities lighthouse projekt.

Inom IRIS ska man testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Grundtanken är att städerna ska lära sig av lightshousestäderna och kunna replikera lösningarna. Vasa stad leder den helhet som fokuserar på replikering och spridningen av lösningarna, såväl till de städer som är med i projektet, men också inom Europa. Projektet IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities – är det nyaste projektet inom ramen för Europeiska kommissionens Smart Cities and Communities lighthouse projekt.

Fokusområden

IRIS-projektet kommer att fokusera på fem helheter: energipositiva områden, smart energihantering och en smart e-mobilitetssektor, en innovationsplattform för digitala städer, invånarengagemang och samskapande. Ett stort fokus ligger på framtagandet av affärsmodeller och tekniska innovationer för hållbar utveckling samt på möjligheten att implementera och sprida lösningar framtagna inom projektet.

Parter

IRIS-projektet leds av sk. Lighthousestäder, som har kommit långt inom hållbara kommersiella lösningar inom energi, mobilitet och IKT. Lighthousestäderna i projektet är Utrecht (Nederländerna, projektkoordinator), Göteborg (Sverige) och Nice Côte d’Azur (Frankrike) och som follower (följare) är Vasa (Finland), Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz de Tenerife (Spanien) och Focsani (Rumänien). Varje stad har dessutom med sig sakkunniga organisationer som t.ex. universitet, forskningsenheter och företag som parter i projektet. I Vasa stads nätverk ingår Teknologicentret Merinova och Vasa Universitet. Totalt samverkar 43 aktörer från 7 länder.

 

Projekttid: 2017-2022
EC finansiering: € 17.996.569,05

Mera information:

http://irissmartcities.eu  @IRISsmartcities
Utvecklingschef Maria Backman  +358 40 554 1900
Tomtchef Pertti Onkalo +358 40 637 4122
*Horizon 2020 är EU:s omfattande ramprogram för att finansiera forskning och innovation.