Förbigå menyn

Kungörelser

Se alla Vasa stads kungörelser

Eftersom alla kungörelser inte längre offentliggörs på officiella anslagstavlor är det möjligt att bekanta sig med kungörelserna på kundterminaler på Vasas samserviceställe Medborgarinfo och i Lillkyros samserviceenhet.