Förbigå menyn

Musikaktörer

Vaasa Jazz Club 

Vaasa Jazz Club ry har verkat aktivt i Vasa under fyrtio år. Föreningen har ordnat både stora och små konserter. Dessutom har föreningen deltagit till exempel på danser och i andra evenemang. På evenemangen har inhemska och utländska artister samt lokala löften uppträtt.

Kpanlogo Yede ry

Kpanlogo Yede ry är en mångkulturell förening i Vasa, som anser att musiken är ett internationellt språk som har möjlighet att förena människor. Föreningens mål är att för sin del främja mångformighet och skapa samhörighet mellan alla människor. Kpanlogo Yede ry samarbetar genom olika aktiviteter med t.ex. kommuner, flyktingcenter, kriscenter och skolor.

Vasa Kammarmusiker rf

Vasa kammarmusiker rf är en förening som strävar efter att ordna högklassiga kammarmusikkonserter i Vasa med omnejd samt få konsertbesök av andra finländska grupper till Vasa. Vasa Kammarmusiker strävar också efter att samarbeta med andra konstarter som t.ex. dans, bildkonst, teater och litteratur. Föreningens medlemmar är yrkesmusiker i Vasa.

Skafferiet rf

Skafferiet rf upprätthåller verksamheten vid Ritz. Den här föreningen grundades 2008 och dess syfte är att utvidga Vasas kulturverksamhet samt att vara ett gemensamt rum för kulturprojekt. Skafferiet rf vill också verka som en scen för både etablerad och okänd konst. Till föreningen hör understödande medlemmar, aktiva medlemmar samt föreningens styrelse.

Wasa Sinfonietta

Wasa Sinfonietta är en symfoniorkester i Vasa som inledde sin regelbundna repetitions- och konsertverksamhet under spelsäsongen 1982-1983. Orkesterns medlemmar utgörs av ca 30 amatörmusiker och till dem hör studerande,  personer i arbetsför ålder och pensionärer. Orkestern repeterar en gång i veckan och ger konserter på våren och hösten.