Förbigå menyn
tidningen kulttour

Tidningen KultTour

KultTour bjuder på en kulturtur i Vasa!

KultTour ger läsarna glimtar från bland annat teatrarnas, stadsorkesterns och museernas program och verksamhet, samt bjuder på en tur i en av Finlands kulturtätaste städer.

Tidningen utkommer två gånger per år och den delas ut på sammanlagt över 30 orter i Vasa- och Seinäjokiregionerna samt Sydösterbotten.

Kontaktuppgifter: kulttour@vaasa.fi

Kommunikationsservicen svarar på tidningens samordning.