Du är här

Om Vasa

Allmänna guider

På denna sida finns allmänna guider och handböcker gällande byggandet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE BYGGANDE

 

Finlands byggbestämmelsesamling

GUIDER FÖR EGNAHEMSHUS-BYGGARE
 

Handbok för egnahemshusbyggare på stadsplanerat område i Vasa
OBS! Finns bara på finska för tillfället

BRANDSPÄRRAR

 

Brandtätningar i byggnader

FUKTSÄKERHET

 

Uppföljning av byggnadernas fuktsäkerhet vid bygglovsprocessen

hometalkoot.fi - Mögeltalkot(Anvisningar för att förhindra fuktskador)

GUIDER FÖR AFFÄRSBYGGANDE

 

Restaurang-guide

ENERGIRÅDGIVNING

 

Energirådgivning för konsumenter (Motiva Oy)

e-neuvonta.fi -rådgivningsportalen (på finska)

Energiakorjaus.info (på finska)

ANNAT NYTTIGT

 

Tikkurilas färgkartor
(Färgkartor, traditionella färger & fasadfärger från olika epoker; på finska)

Nordic Renovation Center
(Kunskapsnätverk för renovering)