Förbigå menyn

Mottagning av överskottsjord

Överskottsjord uppkommer bl.a. i samband med byggande.

Ren överskottsjord förs till mottagningsplatser. Vasa stad har fyra mottagningsplatser;

I Höstves, Skogsberget, Öjen och Långskogen.

Sunnanviks avstjälpningsplats 

Stubbar och till exempel mark som innehåller byggavfall, måste levereras till Stormossen.

På mottagningsplatserna finns elektronisk passerkontroll samt lagrande videokamera. Portbommarna öppnas med en tryckknappsbricka som placeras i bilen, vilken kan hämtas från kundtjänsten mot kvittering. För varje öppnande lagras en loggfil, enligt vilken användaren förbinder sig att betala den gällande behandlingsavgiften.

För att få en passerbricka, ta kontakt till kommunteknike (kontaktuppgifter nedan). Kommunteknikens arbetsledare ansvarar för skötseln av mottagningsplatserna och försäljningen av överskottsjord (kontaktuppgifter nedan).

Om mottagningsavgifterna är obetalda beviljas inte passertillstånd.

Prislista

MOTTAGNINGSAVGIFTER                                    moms 0 %        moms 24 %      Pris inkl. moms

Avgift för mottagning av snö/lass                            16,94 €              4,06 €                 21,00 €

 

Mottagning av överskottsjord /lass

avgiftsklass 1: lastbil                                                   21,77 €              5,23 €                 27,00 €

avgiftsklass 2: lastbil med påhängsvagn               29,03 €              6,97 €                 36,00 €

avgiftsklass 3: lastbil med släpvagn                       36,29 €              8,71 €                 45,00 €

 

Passerkort, fordonsdetektor, bricka                      68,55 €              16,45 €              85,00 €

Mottagningsplatsernas öppettider

 • Höstves öppen vardagar kl. 07.00-16.00
 • Skogsberget vardagar kl. 07.00-16.00
 • Öjen vardagar kl. 07.00-16.00
 • Långskogen vardagar kl. 07.00-16.00
 • Sunnanviks avstjälpningsplats (fyllnadsjord, inte över 300 mm stenar) öppen enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter

Seppo Sillanpää

Pertti Lähteenmäki

 • Försäljning av brickor och registrering i programmet
 • Underhåll av vägarna utanför portarna
 • Beställning av reparation av fel i portarna
 • Övervakning och ingripande i saken, om oren jord förs in på området
 • Ordnande av mätning av områdets höjder och kantområden.
 • Överlåtelse och återlämning av brickorna
 • Fakturering

Heidi Träskbäck

 • Kundservice, Kyrkoesplanaden 26, 3.vån.
 • överlämnande av brickor
 • fakturering