Förbigå menyn

Uppgifter om jordmånen och grundundersökning på tomter

På de tomter som Vasa stad säljer och arrenderar ut har en grundundersökning gjorts för utredning av jordmånen. De som ansöker om en tomt får på begäran uppgifterna genom att meddela tomtens adress, stadsdelen, kvarterets och tomtens nummer till Kommuntekniken. Uppgifterna om jordmånen skickas per e-post i pdf-format, de kan också hämtas från Kommunteknikens gatuplanerings ritsal.

 

Kontaktuppgifter

Kontakta