Förbigå menyn
siilot

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Ändringar i silotomtens genomförandeavtal – rivningen inleds i slutet av april

Publicerad: 31.3.2023

Tomten med betongsilor på Strandgatan övergick i oktober från Vasa stad till FinCap Oy. Samtidigt började en tidsfrist både för rivningen av silorna och för uppförandet av en ny byggnad. På grund av det rådande världsläget beviljades tilläggstid på ett år för att uppföra den nya byggnaden. Samtidigt beslutades det om ändringar i köpesummans betalningsrater.

Enligt det ursprungliga avtalet skulle byggnadsarbetena börja inom sex månader från det rivningsarbetena blivit klara, och projektet skulle vara klart inom fyra år från tomtköpet. På grund av ändringen på räntemarknaden samt den stigande prisnivån på byggkostnaderna och energin beviljades tilläggstid på ett år till tidsfristerna. Stadsstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 30.3.

Utvecklandet av Asunto Oy Vaasan Rantaktu 1 Bostads Ab, som ska uppföras i silornas ställe, fortgår i planeringens tecken och om inledandet av förhandsmarknadsföringen av bostäderna beslutas det senare i vår.

Rivningen av silorna börjar i enlighet med genomförandeavtalet senast 28.4.2023.

– Vi kommer att hålla ett infomöte om rivningen i början av vecka 17, där vi berättar mera detaljerat om rivningen och hur den påverkar området, säger FinCap Pohjanmaa Oy:s verkställande direktör Juha Pöntinen.

Rivningen av silorna kommer enligt uppskattning att pågå i sex månader.

Läs mera: